دارو گستر ارمغان | تامین کنندگان
12659
rtl,page-template-default,page,page-id-12659,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

تامین کنندگان

لیست محصولات بر اساس تامین کنندگان
لیست محصولات

در زیر لیست کامل محصولات توزیعی شرکت داروگستر ارمغان طبیعت سبز بر اساس تامین کنندگان مرتب شده است. برای مشاهده محصولات هر تامین کننده روی نام آن کلیک کنید. برای درخواست سفارش می توانید از راه های تماس در بخش تماس با ما اقدام کنید.

گل دارو
 • ژل ایرال وکس
 • پماد رزماری
 • پماد کاپسیان
 • پماد هموروهرب
 • کرم میکوزین
 • محلول گل گریپ
 • محلول خوراکی رها
 • تونیک جین سین
 • توسیان اطفال
 • شربت فیتو گریپ
 • شربت پکتوگل
 • محلول استاپ اسنورینگ
 • قرص سویاگل
 • کپسول زینتوما
 • کپسول سدامین
 • کپسول جین سین
 • کپسول منستروگل
 • کپسول تیشوککپسول فیتوتون
 • کپسول ممورال
 • ژل فیتوگلوکزامین
 • قطره شیر افزا
 • قرص سیمی فوگل
 • قرص فیتوکلد
 • قرص سالویگل
 • کرم کالندیت ای
 • قطره ایرگل
 • پماد تروماهرب
 • قرص گلیکوگل
 • شربت دیاتوسین
 • قطره ایرالوکس
 • کپسول ایمونستیم طلایی
 • قرص مدریک
 • قرص وازوگل
 • کپسول پاورگل
 • کپسول رها
 • قطره سنکل
 • قطره گاسترولان
 • قرص نوراگل
 • کرم هیرسوتانژ
 • شربت توسیان
 • اسپری بینی نازوفیت
 • کپسول پروسکور
 • شربت بی بی سد
 • محلول خوراکی ایموستیم
 • قرص ونوگل
 • قرص لیورگل ۱۴۰
 • قرص لیورگل ۷۰
 • ژل ملیسان ( ۳۰ گرمی)
 • کپسول لیپوهرپ
 • قرص میگراگل
 • شربت نوراگل
 • قرص گاسترین
 • قرص اسلیم کوئیک
 • قرص گارسین ۵۰۰
 • قرص گارسین ۳۰۰
 • قرص اکی هرب
 • قرص پروستاتان
 • قرص آگنوگل
 • کرم ونوگل
 • شربت سناگل
 • اسپری نوروژیک منتوله
 • قطره آفرودیت
 • قطره آنتی میگرن
 • قطره پروستاتان
 • قرص پرفوران
 • قرص سنالین
 • قرص جینکو گل
 • قرص کراتاگل
 • قرص نوراگل فورت
 • قرص روماتوگل
 • کپسول فیتوآرتریت
 • کپسول شیر افزا
 • کپسول کربوگل
 • قطره استراگل
 • قرص آفرودیت
 • قرص لیکوفار
 • ژل ملیسان (۵ گرمی)
ایران داروک
 • قرص فیتوریلکس
 • قرص فیتوسپرین ۱۰۰
 • قرص تریگ لو
 • قرص زین تیگو
 • قرص گرین مینس
 • قرص فیتوفاژ ( دیابت نوع ۲)
 • قرس سنالاکس بیلیستر
 • پسیلیوم گرانول
 • قرص ممورکس
 • موسیلیوم موزی ۷ عدد ساشه
 • قرص سنالاکس قوطی ۲۵ عددی
 • قرص آنتوم بیلستر ۱۰۰ عددی
 • شربت تیمکس
 • قرص اپی یون بلیستر
 • قرص لیبیدوکس بیلستر
 • قرص آسکورفیت
 • قرص هراکلس بیلیستر
 • قرص کراتاگوس
 • شربت سنا گـراف ۶۰cc
 • شربت کاراوی میکسچر ۱۲۰cc
 • قرص د-رگلیس بلیستر ۱۰۰ عددی
 • قطره پاسی پی ۳۰cc
 • قطره تیمکـس ۳۰cc
 • قطره کراتاگوس ۳۰cc
 • بخور اکالیپتوس ۶۰ سی سی
 • موسیلیوم پرتقالی ۷ عدد ساشه
 • موسیلیوم توت فرنگی ۷ عدد ساشه
 • موسیلیوم ساده ۷ عدد ساشه
قائم دارو
 • کپسول روگرین
 • کپسول ریپاون
 • کپسول روسترانک
 • شربت گریپ هرب
 • کپسول اسلیم مکس( ۳۶ جعبه)
 • روجینسینگ
 • روتارین ساشه
 • کپسول گیاهی روگاسترین
 • کپسول رونسول ( ۳۰ عدد)
 • پودر رولاکس(لاکستیو لاغر کننده)
 • کپسول گیاهی روهمورین
 • کپسول رولاکس ( ۳۶ جعبه)
بهار پایا
 • کپسول آرتروفید
آرشام دارو
 • شربت اوپیوکاف
 • اسپری برونکوسپت
 • پماد هان اسکین
 • شربت بی بی اسلیپ
مهد دارو
 • روغن گلیسیرین طبی ۷۰ سی سی
 • روغن بادام شیرین  (خوراکی)
 • روغن پارافین بهداشتی
 • محلول موضعی آدالیبور
 • محلول مهدادین ۲۵۰ سی سی
 • محلول مهدادین ۶۰ سی سی
 • قطره گلیسیرین یده
 • روغن کرچک معطر
 • الکل کامفر
 • محلول زگیل و میخچه
 • قطره الکل بوریکه  (۱۰ سی سی)
 • روغن بادام شیرین بهداشتی
 • روغن بادام تلخ ( ۴۸)
 • روغن پارافین خوراکی ۶۰ سی سی
 • روغن کرچک خوراکی
 • پماد اکتیول ۱۰%
 • قطره گلیسیرین فنیکه
 • قطره ویوله دوژانسیان
دینه
 • پماد کالاندولا
 • قرص سی لاکس
 • روغن پارافین بهداشتی
 • پودر برن
 • پسیلیوم گرانول دینه
 • پماد کالاندولا ( ۳۰ گرمی)
 • سی لاکس بیلیستر
 • قرص سینارکول
 • ترانکی وال
 • قرص ونوویتال (۳۲)
 • قرص آلتادین (بیلیستر)
 • شربت پدی کاف
 • پودر جنرال تونیک
 • پودر پلانتاژل
 • قرص گالگا (۳۶)
 • قرص نروکسین
 • قرص گرین تیدین
 • قرص شیکوریدین (۳۰)
فراطب
 • کرم عصاره کنجد ریحان
 • صابون عصاره کنجد ریحان
 • شربت آنتی لیپید
 • پماد سوختگی الئا
 • پماد ریحان (ضد درد موضعی)
 • شامپو ریحان
 • شربت اخلاط ثلاثه
خرمان
 • قطره دنتــول
 • پماد رکتول
 • قطره بلفارول ۱۵ میلی
 • قطره تقویت موی سر میرتول
گیاه اسانس
 • قرص چای سبز ( گیاه اسانس)
نیاک
 • قرص والی فلور
یاس دارو
 • شربت هانی تیم
حکیم مومن
 • کرم اقاقیــــا
 • قرص کارویل
 • پماد اکبر ۱
 • پماد اکبر ۲
سیم سیم
 • آبنبات اکالیپتوس سیم سیم
کیمیا آفرینان البرز
 • آدامس ترک سیگار ( ۳۳ عددی)
بهبود سینا
 • شربت آوی تیم
ارمغان طبیعت
 • محلول بخور اکالیپتوس ارمغان طبیعت
تولید دارو
 • پماد تـــرموراب  ۱۹ گرم
 • پماد تـــرموراب  ۳۸ گرم
 • قلم ضد اختقان بینی
 • شربت برونکوتیدی
 • قرص جینکوتیدی ۴۰ میلی گرم
رازک
 • کپسول فولایرون
 • کپسول فولایرون + زینک
 • شربت زینک سولفات ۱۲۰ میلی لیتر
 • شربت فیژان  ۱۲۰ سی سی
فارمد گستر
 • ژریاتریک فارماتون
داروسازی کوثر
 • کپسول کوثر آموکسی سیلین ۵۰۰ میلی گرمی
 • قرص کوثر کوآموکسی کلاو ۶۲۵ میلی گرمی
 • قرص سفیکسیم ۲۰۰میلی گرمی
 • قرص سفیکسیم ۴۰۰ میلی گرمی
 • کپسول سفالکسین ۵۰۰ میلی گرمی
 • سوسپاسیون آموکسی سیلین ۱۲۵ گرمی
 • سوسپاسیون کواموکسی کلاو ۱۵۶ گرمی
 • سوسپاسیون کواموکسی کلاو ۳۱۲ گرمی
 • سوسپاسیون سفیکسیم ۱۰۰/۱۰۰ گرمی
پور سینا
 • قرص ویتاگنوس
 • قطره منتول
 • قطره اورتان
 • قطره هایپیران
 • قطره پرسیکا
 • قطره کارمینت
 • قطره ویتاگنوس
سپیداج
 • سدیم سیترات  ( ۱۰۰ گرمی)
 • آلومینیوم کلراید ( ۵۰۰ گرمی)
 • پودر ماینوکسیدیل ( ۲۵۰ گرمی)
 • پودر پروژسترون ( ۲۰ گرمی)
 • کوجیک اسید ( ۵۰ گرمی)
 • اکسید روی ( ۱۰۰ گرمی ) زینک
 • پودر کلیندامایسین ( ۲۵۰ گرمی)
 • متابی سولفیت سدیم ( ۱۰۰ گرمی)
 • محلول دای لیس ۴% (۶۰ میلی)
 • پودر اوره ( ۵۰۰ گرمی)
 • سوفر بریسته ( ۵۰۰ گرمی) گوگرد
 • پودر پابا ( ۵۰۰ گرمی)
 • پودر ماینوکسیدیل ( ۵۰۰ گرمی)
 • گلیسیرین ( ۳ کیلویی)
 • پودر اریترومایسین ( ۵۰۰ گرمی)
 • تری کلر و استیک اسید  ۱۰۰ گرمی
 • سولفات مس ( ۱۰۰ گرمی)
 • سولفات روی ( ۵۰۰ گرمی)
 • سدیم سیترات ( ۱ کیلویی)
 • یدور پتاس
 • اسید سیتریک (۵۰۰ گرمی)
 • کلیندامایسین هیدروکلراید ( ۵۰ گرمی)
 • کلیندامایسین هیدروکلراید ( ۲۵۰ گرمی)
 • پودر کلیندامایسین هیدروکلراید ( ۵۰۰ گرمی)
 • پماد ولی
 • محلول ماینوکسیدیل ۲%
 • پودر اسید سالیسیلیک ( ۱ کیلویی)
 • پتاسیم  سیترات ( ۱۰۰ گرمی)
 • پتاسیم  سیترات ( ۱۰۰ گرمی)
 • پودر اسید آسکوربیک  ث ( ۵۰۰)
 • محلول اریترومایسین  ۴ درصد
 • محلول اریترومایسین ۲ درصد
 • پودر اریترومایسین  ( ۲۵۰ گرمی)
 • سوفرپرسیته  ( ۱۰۰ گرمی ) گوگرد
 • اسید سیتریک ( ۱۰۰ گرمی)
 • اسرین ۲۰۰ درصد  (۳ کیلویی)
 • محلول کلودیون ۱ لیتری
 • اسید گلیکولیک  ( ۵۰ گرمی)
 • اسید لاکتیک ( ۲۵۰ میلی)
 • وازلین (۳ کیلویی)
 • پودوفیلن ( ۲۵ گرمی)
 • ائوزین ( ۲۰ گرمی)
 • بیسموت ساب نیترات ( ۱۰۰ گرمی)
 • تیتانیوم اکساید ( ۱۰۰ گرمی)
 • آزلائیک اسید ( ۱۰۰ گرمی)
 • دیترانول ( ۱۰ گرمی)
 • سولفات روی ( ۱۰۰ گرمی ) زینک
 • اسید استیک ( ۱ لیتری)
 • زینک استات ( ۵۰ گرمی)
 • پودر هیدروکینون  ( ۵۰۰ گرمی)
 • پودر پیدرولاکس
 • پودر ویتامین ث  ۱۰۰ گرمی اسید آسکوربیک
 • اسرین ۴۰۰%
 • ایزوپروپیل
 • محلول ماینوکسیدیل ۵%
 • پتاسیم سیترات ( ۱ کیلویی )
 • گلیسیرین (۱ کیلویی)
 • اسید سیتریک (۱ کیلویی)
 • محلول کلودیون ( ۲۵۰ میلی)
 • محلول کلیندامایسین  ۱ %
 • پروپیلن گلیکول ( ۱لیتری)
 • کرم آزلادرم
 • آلومینیوم کلراید (۱۰۰ گرمی)
 • پودر کلیندامایسین ( ۵۰ گرمی)
 • پودر اوره ( ۱۰۰ گرمی)
 • رزورسینول ( ۱۰۰ گرمی)
 • دگزامتازون (۵ گرمی)
 • ترتینوئین ( ۵ گرمی)
 • پودر اسید سالیسیلیک ( ۱۰۰ گرمی)
 • پودر ماینوکسیدیل ( ۵۰ گرمی)
 • پودر هیدروکینون (۱۰۰ گرمی)
 • پودر اریترومایسین ( ۶۰ گرمی)
 • کلرید سدیم ( ۱ کیلویی) نمک
 • قطره گلیسیرین فنیکه   سپیداج
 • کلد کرم  ( ۱۰۰۰گرمی)
شهر دارو
 • کلر هگزیدین
 • شربت ب کمپلکس
دنیای بهداشت
 • شربت مسترزینک ۵ طعم دار  ۱۲۰
 • قطره فرودراپ
 • دهانشویه هگزوداین ۲% ،بدون
 • شربت مستر زینک ۱۰ (۶۰ میلی)
 • شربت مستر زینک ۵ طعمدار ۶۰ میلی
 • دهانشویه هگزوداین ۱۲ %   ،(بدون
 • شامپو سلنیوم سولفات ۲٫۵%
 • شامپو سلنیوم سولفات ۱%
 • شربت مسترزینک ۵ طعمدار۶۰ میلی
 • اسپری بینی (دی بی سالین)
مینا
 • شربت والریک
 • شربت تیمیان ( دارو سازی مینا)
امید نیکان
 • قرص یوت بیلدر ۱۲۰ عددی
 • قرص پیور اسکین ۱۲۰ عددی
سام آرین اکسیر
 • روغن اُپی إک
 • قرص رد- جینسینگ
رها
 • پماد رهامین
 • شربت جینکوویتون
دپی
 • موم سرد (۳۰۰میلی)
 • لوسیون بیفور بایت  ( قلمی)
 • ژل خنک کننده تیوپی ۱۰۰ میلی لیتر
 • ژل خنک کننده تیوپی ۱۰۰ میلی لیتر
 • محلول بخور دپی   ۶۰ میلی
 • زینک استات ( ۵۰ گرمی)
 • کرم موبر بدن دپی
 • لوسیون افتر بایت
 • کرم ماساژ   گرمی ۱۰۰ دپی (تیوپی)
سپیدرو
 • وازلین اطفال ســاج
 • وازلین بهداشتی ســاج
 • وازلین ویتامینه ســـاده ســاج
 • وازلین ویتامینه معطــر ســاج
عطر آگین
 • کرم عطرآگین خیــار کاسه ای
 • کرم ماساژ ویشکا
 • ژل ضد درد  ویشکا
 • کرم عطرآگین بــادام کاسه ای
 • کرم عطرآگین نــارگیل کاسه ای
 • کرم عطرآگین زیتــون کاسه ای
راهیابان طب
 • صابون ضد آکنه گلمر
 • صابون زیروباکتــر(تی سی سی)
 • صابون آلوئه ورا گلمــــر
 • صابون اسکراب ایکس گلمر
 • صابون اسکراب معمولی
 • صابون آنتی باکتــریال ۲ %
 • صابون آنتی باکتــریال  ۳ %
 • صابون بزرگ ویتــامین E
 • صابون گلیسیرین طبیعی گلمــر
 • صابون تی تریکس گلمــر
 • صابون سولفور گلمــر  (گوگرد)
 • صابون بچه گلـــمر
 • صابون بچه ویتامین ای
 • صابون بچه گلیسیرینه
 • صابون طبیعی گلـــمر (بدون)
 • صابون ترانسلوسنت زرد گلیسیرین
 • صابون ترانسلوسنت قرمز گلیسیرین
ساپونین
 • صابون TCC ساپو ( ۱۰۰ گرمی)
 • شامپو کتوکو نازول ۲% ساپو
 • شامپو زینک پیریتیون۲% (ساپو )
 • صابون سولفور  ساپو ( ۱۰۰گرمی)
باند و گاز و پنبه کاوه
 • گاز استریل ۱۰*۱۰  کاوه
 • باند کنار بافته ۲۷۰*۱۰کاوه
اژه
 • صابون گلیسیرینه اژه
 • صابون بادام اژه
 • صابون زیتون اژه
 • صابون گلیسیرینه اطفال اژه
ناژه
 • پد لاک پاکن ناژه